2η Συνάντηση Ορθοπαιδικών Χειρουργών στο Internet. 1- 30 Δεκεμβρίου 1997


Αποστολή Ερωτήσεων και Σχολίων.Aπαντήσεις των Συγγραφέων και Συζήτηση

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Δρ. Γ. Κούλαλης Δ/ντης Ορθοπαιδικής Γ.Ν.Ν." Αγιος Δημήτριος" Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή:
Το ισχαιμικό σύνδρομο διαμερίσματος είναι η πιο σοβαρή οξεία επιπλοκή μετά από κακώσεις υψηλής ενέργειας και επεμβάσεις στα άνω και κάτω άκρα (Kolman J et al Acta Chir Orthop Cech 1990 Apr;57). Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν περιορίζεται μόνο στις δύο πιο γνωστές σε όλους μας εντοπίσεις. Ο Volkmann περιγράφει το σύνδρομο στο αντιβράχιο το 1881 στο γερμανικό περιοδικό Zentralbl. Chir., 8 801-805 που συνεχίζει να εκδίδεται από το 1874 συνεχώς.
Υπάρχει γιγαντιαία βιβλιογραφική αναφορά που είναι δύσκολο να μελετηθεί. Μόνο στο τελευταίο Medline 5 υπάρχουν 704 αναφορές. Ορισμός: Κατά τον Mubarak, ο οποίος συνέγραψε αρκετά άρθρα, το σύνδρομο διαμερίσματος χαρακτηρίζεται από άνοδο της εσωτερικής πίεσης σε οστεοπεριτοναϊκό διαμέρισμα μυός με αποτέλεσμα την απώλεια της μικροκυκλοφορίας και συνέπεια την νέκρωση των μυϊκών και νευρικών ιστών.
Η παθογένεια του οξύ συνδρόμου διαμερίσματος είναι ο συνδυασμός εξωτερικής πίεσης και εσωτερικής αιμορραγίας ή οιδήματος στα διάφορα μυϊκά διαμερίσματα των άνω αλλά και κάτω άκρων (Mabee JR. J Emerg Med 1994 Sep-Oct;12) Θεωρητικά σε κάθε μυϊκή ομάδα που περιβάλλεται από περιτονία και εφάπτεται οστού είναι δυνατόν να προκληθεί σύνδρομο διαμερίσματος δηλαδή αύξηση της εσωτερικής πίεσης των ιστών με αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα της αιματικής ροής και μικροκυκλοφορίας με συνέπεια την νέκρωση των μυϊκών και νευρικών ινών.

Παθογένεια:
Παρ΄ όλο που το σύνδρομο διαμερίσματος είναι γνωστό από το 1881, όταν δημοσιεύθηκε από τον Volkmann σαν μετατραυματική επιπλοκή, πολύ συχνότερο στα άνω άκρα, η ακριβής αιτιολογία παραμένει ασαφής. Σύγχρονες έρευνες αποδίδουν πολλές παθολογικές οντότητες σαν παράγοντες που προδιαθέτουν στο να εμφανιστεί αυτή η βαριά επιπλοκή που αποτελεί απειλή για το μέλος.
Αίτια που προκαλούν σύνδρομο διαμερίσματος είναι, τα κατάγματα, κακώσεις από σύνθλιψη, εγκαύματα και αρτηριακές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση πίεσης μεταξύ των οστεοπεριτονιακών ή διαμερισματικών μυϊκών χώρων. Η παρατεταμένη διάρκεια της αυξημένης πίεσης (άνω των 30 mm Hg για 4-12 ώρες) προκαλεί μη αναστρέψιμες μυϊκές καταστροφές, δηλαδή νεκρώσεις νεύρων και μυών. Η αύξηση της πίεσης ενδιάμεσα στους ιστούς του διαμερίσματος με την συνδρομή του οιδήματος των κυττάρων των ιστών της θερμοκρασίας, προκαλούν την αύξηση της φλεβικής πίεσης, την αύξηση της αρτηριοφλεβικής πίεσης και την μείωση έως στραγγαλισμό της τοπικής αιματικής ροής και οξυγόνωσης των ιστών με τις αναπόφευκτες μεταβολικές αλλοιώσεις (Mabee JR, Bostwick TL Orthop Rev 1993 Feb;22), Schepsis AA, Martini D, Corbett M. Am J Sports Med 1993 Nov-Dec,21).
Στα αίτια πρέπει να προστεθούν και ιατρικές πράξεις που συχνά γίνονται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους όπως είναι η Αρθροσκόπηση κατά την οποίαν μεγάλες ποσότητες υγρού διαφεύγουν, με αυτόματες συνήθως συσκευές, στα διαμερίσματα της κνήμης, είτε από τρώσεις αγγείων κατά την τοποθέτηση των βελονών εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου lllisarov, ενώ αντίθετα στην Κλινική μας διαπιστώσαμε ότι οι βελόνες Schants παροχετεύουν το αιμάτωμα που δημιουργείται στα διαμερίσματα μετά από κατάγματα.
Επίσης είναι σε όλους μας γνωστό το σύνδρομο Vollkmann τόσο στα άνω όσο και στα κάτω άκρα κατά την συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων με γύψινο επίδεσμο, γνώση που επιβάλει σε όλους μας να διανοίγουμε τον γύψινο επίδεσμο στην συντηρητική θεραπεία των καταγμάτων.
Εντόπιση - Διάγνωση:
Όπως ήδη αναφέραμε, κάθε μυϊκό διαμέρισμα που περιβάλλεται από μυϊκή περιτονία και γειτνιάζει με οστούν είναι θεωρητικά δυνατόν να εμφανίσει σύνδρομο διαμερίσματος.
Το αντιβράχιο κατέχει την πρώτη θέση στην βιβλιογραφία με συχνότητα 80%, σε δεύτερη μοίρα έρχεται η κνήμη με 9% περίπου και κατόπιν ο άκρος πους ( περίπου 10% των καταγμάτων της πτέρης προκαλούν σύνδρομο διαμερίσματος με νευροαγγειακές διαταραχές δυσκαμψία και παραμορφώσεις) και ο μηρός 0,3%(Schwarz, J.T. et al JBJS, Vol71-A, No3, 1989 March) οι γλουτοί και τα διαστήματα στα μετακάρπια (Machan FG,et all Unfallchirurgie1991 Apr;17).
Περιγράφονται όμως σύνδρομα διαμερισμάτων, μετά από κακώσεις βραχιονίου, εκτεταμένα υποπλάτια αιματώματα που μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και σύνδρομο πιέσεως του υπατικού παρεγχύματος (σύνδρομο Budd-Chiari)( Unfallchirurg 1993), στον τείνοντα την πλατεία περιτονία μύα (Rydholm, U et al Clin Orthop 1983), αλλά και διάφορα άλλα διαμερίσματα.
Η διάγνωση του συνδρόμου διαμερίσματος στην οξεία φάση είναι κυρίως κλινική και θα πρέπει ο ιατρός να οδηγείται στην διάγνωση όταν υπάρχουν οι περιγραφείσες αιτίες και όταν το έντονο άλγος δεν υποχωρεί με τα πιο ισχυρά αναλγητικά ενώ διαπιστώνει σταδιακή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξηση του άλγους σε παθητικές κινήσεις μυών, πάρεση και παραισθησίες με εξασθένηση έως εξαφάνιση των σφυγμών περιφερικά της βλάβης.
Η κλινική διάγνωση μπορεί να υποστηριχθεί και με ενδοδιαμερισματικές μετρήσεις της πίεσης με ειδικά όργανα τα οποία διαθέτουν ειδικές βελόνες με τις οποίες μετράται η πίεση η οποία όταν ανέρχεται πάνω από 30 mm Hg για περισσότερο από 4-12 ώρες και φτάσει 45-50 mmHg επιβεβαιώνεται το σύνδρομο διαμερίσματος ( Mabee J Emerg Med. 1994 Sept-Oct, Oestern HJ Unfallchirurg 1991 May).
Αντίθετα το χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος εκτός από την λεπτομερή κλινική εξέταση απαιτεί εργαστηριακή έρευνα για να διαπιστωθεί. Υπάρχουν διάφορα όργανα μέτρησης της ενδοδιαμερισματικής πίεσης τα οποία κυρίως με ευαίσθητους υποδοχείς καταγράφουν την πίεση τόσο εν ηρεμία όσο και μετά από ελεγχόμενη άσκηση σε καθορισμένο χρόνο (Scola E. Unfallchirurg 1991 May, Silas SI et. al J BoneJoint Surg.Am 1995Mar,Witschger PM. Wegmόller M. Z Unfallchir Versicherungsmed 1994 Apr, Pedowitz RA. et all AOS for Sports Medicine Vol 18 No 1990, Whitessides,T. et al Clin Orthop.113 .1975).
Οι μετρήσεις πιέσεως του διαμερίσματος όταν μετά από άσκηση ανέλθουν σε 30 έως 55 mm Hg ή 5.07 έως 7,33 κιλοπασκάλ, και συνοδεύονται με αυξανόμενο άλγος τότε αναμφισβήτητα πρόκειται για χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος. Επιβάλλεται οι μετρήσεις να γίνονται ξεχωριστά σε κάθε μυϊκό διαμέρισμα π.χ. στο μηρό στο πρόσθιο διαμέρισμα του τετρακεφάλου, στο οπίσθιο διαμέρισμα των εκτεινόνων και στο διαμέρισμα των προσαγωγών μυών.
Σε πολυτραυματίες ενώ βρίσκονται σε αφασία ή νάρκωση, η εγκατάσταση συνδρόμου διαμερίσματος είναι αυξημένη και η μέτρηση της πίεσης των μυϊκών διαμερισμάτων παρέχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία όταν υπάρχουν οιδήματα ή αιματώματα υπό τάση. Χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος: Το χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος ή δι΄ ασκήσεως προκαλούμενο χρόνιο άλγος οφείλεται στην παθολογική αύξηση της πίεσης του διαμερίσματος μετά από μυϊκή άσκηση η οποία επιφέρει μείωση της διήθησης και ισχαιμικό άλγος (Pedowitz,R.A et al. Am.Orthop.Soc.Sports Med.1990)
Η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη διότι αρκετές άλλες ασθένειες προκαλούν άλγος μετά από άσκηση ή καταπόνηση όπως η περιοστίτιδα, φλεγμονές, κατάγματα εκ κοπώσεως, αρτηριακή ανεπάρκεια, και κεντρικές ή περιφερικές νευρικές βλάβες. Τα κριτήρια που μας βοηθούν στην διαφορική διάγνωση είναι οι μετρήσεις της ενδομυϊκής πίεσης πριν από την άσκηση 1) >/=15 mm Hg, 2) ένα λεπτό μετά την άσκηση >/=30 mm Hg και 5΄μετά την άσκηση >/=20 mm Hg (φυσιολογική τιμή 7-10-8).
Έχουν περιγραφή αρκετές συσκευές μέτρησης - καταγραφής της πίεσης όπως καθητήρες wick, slit, μικροτριχοειδική έγχυση, μικροτσίπ κλπ.
Στο χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος είναι ευκολότερα να γίνει και ο διαχωρισμός σε σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος και σύνδρομο οπισθίου διαμερίσματος π.χ. στην κνήμη το οποίο προγνωστικά έχει χειρότερη εξέλιξη (Gerow G. et al J Manipulative Physiol. Ther. 1993 May)

Θεραπεία:
Η θεραπεία του συνδρόμου διαμερίσματος είναι στην οξεία φάση επείγουσα χειρουργική. Συνίσταται στην εκτεταμένη διάνοιξη του δέρματος και ιδιαίτερα των μυϊκών περιγονίων που κρίνονται απαραίτητο να διανοιχτούν. Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς την ευρεία διάνοιξη του δέρματος, οι περισσότεροι προτείνουν την εκτεταμένη διάνοιξη ( Echtermeyer V, Unfallchirurg 1991 May,Kolman J. et al.Acta Chir OrthopTraumat Cech 1990).
Εάν η ευρεία διάνοιξη δεν γίνει άμεσα ο χειρουργικός καθαρισμός όλων των νεκρωμένων ιστών είναι απαραίτητος. Η καθυστέρηση στην δερματοπεριτονιοτομή οδηγεί στην αναπηρία, απώλεια του σκέλους και συχνά, σε πολυτραυματίες, στον θάνατο ( Schwarz, J.T. 47% θάνατοι σε πολυτραυματίες με σύνδρομο διαμερίσματος 8 ασθενείς στους 17).
Οι συρραφή του δέρματος πρέπει να γίνει μετά την πλήρη υποχώρηση του οιδήματος και συχνά η πλαστική με μοσχεύματα καθίσταται αναγκαία.
Η άμεση έναρξη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο βοηθάει στην καλύτερη οξυγόνωση και στην ταχύτερη αποκατάσταση αλλά και στην αντιμετώπιση της φλεγμονής που είναι ένας συχνός (66%) παράγων επιπλοκής της διάνοιξης του δέρματος και της περιτονίας αλλά και της ανοξίας των ιστών.
Η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να είναι σε μεγάλες δόσεις και κατόπιν αντιβιογράμματος Το σύνδρομο διαμερίσματος εμφανίζεται συχνά στα κλειστά αλλά κατ΄ άλλους και στα ανοικτά κατάγματα κνήμης που αντιμετωπίζονται με ενδομυελική ήλωση αλλά και στην εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες όταν προσπαθούμε να συρράψουμε την μυϊκή περιτονία και το δέρμα για να καλύψουμε τα υλικά οστεοσυνθέσεως. Ιδιαίτερα όσοι εφαρμόζουμε την μέθοδο αυτή της θεραπείας των καταγμάτων πρέπει να επαγρυπνούμε για την σοβαρότατη αυτή επιπλοκή (Rorabeck et al JBJS 58 A 1976, Leach R,E. Philadelphia, J.B. Lippincott 1984).
Συμπέρασμα: Το σύνδρομο διαμερίσματος παρ' όλο που είναι μια όχι πολύ συχνή επιπλοκή επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την κλινική εικόνα και το θεραπευτικό αποτέλεσμα των τραυματιών ιδιαίτερα των πολυτραυματιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας και είτε έχουν βαριές άλλες συνοδές κακώσεις είτε είναι διασωληνομένοι και δεν έχουν επαφή. Στις περιπτώσεις αυτές η λεπτομερής κλινική εξέταση και παρακολούθηση αλλά κυρίως η μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης με ειδικά όργανα είναι απαραίτητα για να προληφθεί η εγκατάσταση της βαρείας επιπλοκής του συνδρόμου με την σχεδόν πάντοτε κακή πρόγνωση.
Τόσο στα κλειστά όσο και στα ανοικτά κατάγματα η εγκατάσταση του συνδρόμου είναι δυνατή και εκτός της σταθεροποίησης των καταγμάτων είναι απαραίτητη η άμεση διάνοιξη τόσο του δέρματος όσο και της μυϊκής περιτονίας.
Στην χρόνια μορφή του συνδρόμου η χειρουργική θεραπεία δεν χρειάζεται να είναι άμεσος επιβάλλεται όμως αφού διαφοροδιαγνωστικά επιβεβαιωθεί με την υπό μυϊκή δοκιμασία μέτρηση της ενδομυϊκής πίεσης.

Βιβλιογραφία
1. Allen, M. J.; Stirling, A. J.; Crawshaw, C. V.; and Barnes, M. R.: Intracompartmental Pressure Monitoring of Leg Injuries. An Aid to Management. J. Bone and Joint Surg., 67-B(1): 53-57, 1985.
2. An, H. S.; Simpson, J. M.; Gale, S.; and Jackson, W. T.: Acute Anterior Compartment Syndrome in the Thigh: A Case Report and Review of the Literature. J. Orthop. Trauma, 1: 180-182, 1987.
3. Anonymous: Glutealt compartmentsyndrom utlost av injektioner och fysisk anstrangning. Lakartidningen, 82: 1865, 1985.
4. Ashton, Heather: The Effect of Increased Tissue Pressure on Blood Flow. Clin. Orthop., 113: 15-26, 1975.
5. Awbrey, B. J.; Sienkiewicz, P. S.; and Mankin, H. J.: Chronic exercise-induced compartment pressure elevation measured with a miniaturized fluid pressure monitor. A laboratory and clinical study. Am. J. Sports Med., 16: 610-615, 1988.
6. Baker,S.P.,and O'Neill, Brian: The Injury Severity Score. An Update. J. Trauma,16:882-885, 1976.
7. Bass, R. R.; Allison, E. J., Jr.; Reines, H. D.; Yeager, J. C.; and Pryor, W. H., Jr.: Thigh Compartment Syndrome without Lower Extremity Trauma following Application of Pneumatic Antishock Trousers. Ann. Emerg. Med., 12: 382-384, 1983
8. Bassett, B. E., and Bennett, P. B.: Introduction to the Physical and Physiological Bases of Hyperbaric Therapy. In Hyperbaric Oxygen Therapy, pp. 11-24. Edited by J. C. Davis and T. K. Hunt Bethesda, Undersea Medical Society, 1977
9. Baue, A. E.; Chaudry, I. H.; Wurth, M. A.; and Sayeed, M. M.:Cellular Alterations with Shock and Ischemia. Angiology, 25: 31-42,1974
10.Ben-Menachem, Yoram: Pelvic Fractures: Diagnostic and Therapeutic Angiography. In Instructional Course Lectures, The American Academy of Orthopaedic Surgeons. Vol. 37, pp. 139-141.
11. Park Ridge, Illinois, The American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1988. Bird, A. D., and Telfer, A. B. M.: Effect of Hyperbaric Oxygen on Limb Circulation. Lancet, 1: 355-356, 1965.
12. Blaisdell, F.W.:Traumatic Shock: The Search for a Toxic Factor. ACS Bulletin, 68: 1-10, 1983.
13.Blick, S. S.; Brumback, R. J.; Poka, Attila; Burgess, A.R.;and Ebraheim, N. A.: Compartment Syndrome in Open Tibial Fractures. J. Bone and Joint Surg., 68-A: 1348-1353, Dec. 1986.
14.Boerema, I.; Meyne, N. G.; Brummelkamp, W. K.; Bouma, S.; Mensch, M. H.; Kamermans, F.; Stern Hanf, M.; and Van Aalderen, W.:Life without Blood (A Study of the Influence of High Atmospheric Pressure and Hypothermia on Dilution of the Blood). J. Cardiovasc. Surg., 1: 133-146, 1960.
15.Bosse, M. J.; Poka, A.; Reinert, C. M.; Brumback, R. J.; Bathon, H.; and Burgess, A. R.: Preoperative Angiographic Assessment of the Superior Gluteal Artery in Acetabular Fractures Requiring Extensive Surgical Exposures. J. Orthop. Trauma, 2: 303-307, 1989.
16.Brotman, Sheldon; Browner, B. D.; and Cox, E. F.: MAS Trousers Improperly Applied Causing a Compartment Syndrome in Lower-Extremity Trauma. J. Trauma, 22: 598-599, 1982.
17.Brown, J. J.; Greene, F. L.; and McMillin, R. D.: Vascular Injuries Associated with Pelvic Fractures. Am. Surg.,50: 150-154, 1984
18.Burch, G. E., and Sodeman, W. A.: The estimation of the subcutaneous tissue pressure by a direct method. J. Clin. Invest., 16: 845-850, 1937.
19.Chakravarty, Mira: Utilization of Angiography in Trauma. Radiol. Clin. North America, 24: 383-396, 1986.
20.Clancey, G. J.: Acute Posterior Compartment Syndrome in the Thigh. A Case Report. J. Bone and Joint Surg., 67-A: 1278-1280,Oct. 1985.
21.Cryer, H. M.; Miller, F. B.; Evers, B. M.; Rouben, L. R.; and Seligson, D. L.: Pelvic Fracture Classification: Correlation with Hemorrhage. J. Trauma, 28: 973-980, 1988.
22.Dove, A. F.; Poon, W. S.; and Weston, P. A. M.: Haemorrhage from Pelvic Fractures: Dangers and Treatments. Injury, 13: 375-381,1982.
23.Downs, A. R., and Dhalla, S.: Hemorrhage and Pelvic Fractures. Canadian J. Surg., 31: 89-90, 1988.
24.Eaton, R. G., and Green, W. T.: Volkmann's Ischemia. A Volar Compartment Syndrome of the Forearm. Clin. Orthop., 113: 58-64, 1975.
25.Eckstein, R. W.; Liebow, I. M.; and Wiggers, C. J.: Limb Blood Flow and Vascular Resistance Changes in Dogs during Hemorrhagic Hypotension and Shock. Am. J.Physiol., 147: 685-694, 1946.
26.Evanski, P. M., and Waugh, T. R.: Gluteal Compartment Syndrome: Case Report. J. Trauma, 17: 323-324, 1977.
27.Fleming, W. H., and Bowen, J. C., III: Control of Hemorrhage in Pelvic Crush Injuries. J. Trauma, 13: 567-570, 1973.
28.Flint, L. M., Jr.; Brown, Angeletta; Richardson, J. D.; and Polk, H. C.: Definitive Control of Bleeding from Severe Pelvic Fractures. Ann. Surg., 189: 709-716, 1979.
29.Gelberman, R. H.; Zakaib, G. S.; Mubarak, S. J.; Hargens, A. R.; and Akeson, W. H.: Decompression of Forearm Compartment Syndromes. Clin. Orthop., 134: 225-229, 1978.
30.Gelberman, R. H.; Szabo, R. M.; Williamson, R. V.; Hargens, A. R.; Yaru, N. C.; and Minteer- Convery, M. A.: Tissue Pressure Threshold for Peripheral Nerve Viability. Clin. Orthop., 178: 285-291,1983.
31.Gitlitz, G. F.: The Anterior Tibial Compartment Syndrome. A Complication of a Femoropopliteal Bypass Procedure. Vasc. Dis.,2: 122-130, 1965.
32.Gorman, P. W., and McAndrew, M. P.: Acute Anterior Compartmental Syndrome of the Thigh following Contusion. A Case Report and Review of the Literature. J. Orthop. Trauma,1: 68-70, 1987.
33.Gordon, R. L.; Fast, A.; Aner, H.; Shifrin, E.; Siew, F. P.; and Floman, Y.: Control of Massive Retroperitoneal Bleeding Associated with Pelvic Fractures by Angiographic Embolization. Israel J. Med. Sci., 19: 185-188, 1983.
34.Green, H. D.; Cosby, R. S.; and Lewis, R. N.: Modification of Blood Flow in Skin and Muscle of Dogs in Hemorrhagic Shock (abstract). Fed. Proc., 1: 32, 1942.
35.Gustilo, R. B., and Anderson, J. T.: Prevention of Infection in the Treatment of One Thousand and Twenty-five Open Fractures of Long Bones. Retrospective and Prospective Analysis. J. Bone and Joint Surg., 58-A: 453-458, June 1976.
36.Hammami, M. N.: An Aneurysm of the Superior Gluteal Artery Presenting as Buttock Pain Six Months after a Missed Fracture of the Acetabulum. British J. Surg., 68: 442-443, 1981.
37.Hargens, A. R.; Akeson, W. H.; Mubarak, S. J.; Owen, C. A.; Evans, K. L.; Garetto, L. P.; Gonsalves, M. R.; and Schmidt, D. A.: Fluid Balance within the Canine Anterolateral Compartment and Its Relationship to Compartment Syndromes.J. Bone and Joint Surg., 60-A: 499-505, June 1978.
38.Hargens, A. R.; Schmidt, D. A.; Evans, K. L.; Gonsalves, M. R.; Cologne, J. B.; Garfin, S. R.; Mubarak, S. J.; Hagan, P. L.; and Akeson, W. H.: Quantitation of Skeletal-Muscle Necrosis in a Model Compartment Syndrome. J. Bone and Joint Surg., 63-A: 631-636,April 1981.
39.Hauser, C. W., and Perry, J. F., Jr.: Control of Massive Hemorrhage from Pelvic Fractures by Hypogastric Artery Ligation. Surg., Gynec. and Obstet., 121: 313-315, 1965
40.Hart, G. B.: Hyperbaric Oxygen as Clinical Therapy: Hoax or Breakthrough? Proc. San Diego Biomed. Sympos., 12: 313-320, 1973.
41.Hershey, S. G.: Dynamics of Peripheral Vascular Collapse in Shock. In Shock, pp. 27-42. Edited by S. G. Hershey. Boston, Little,Brown, 1964
42.Heppenstall, R. B.; Scott, R. J.; Shenton, D. W.; and Chance,B.: Compartment Syndrome: The Critical Role of Blood Pressure in the Establishment of Muscle Ischemia and the Increased Susceptibility of the Traumatized Compartment. Orthop. Trans., 9: 374, 1985.
43.Heppenstall, R. B.; Sapega, A. A.; Scott, Richard; Shenton, David; Park, Y. S.; Maris, John; and Chance, Britton: The compartment syndrome. An experimental and clinical study of muscular energy metabolism using phosphorus nuclear magnetic resonance spectroscopy. Clin. Orthop., 226: 138-155, 1988.
44.Kahn, Bernard: Superior Gluteal Artery Laceration, a Complication of Iliac Bone Graft Surgery. Clin. Orthop., 140:204-207, 1979.
45.Koven, I. H.; McMillan, Neville; Jambunathan, Jay; and Lo,S. F.: Interstitial Fluid Changes in Hemorrhagic Shock. In Acute Fluid Replacement in the Therapy of Shock, pp. 31-39. Edited by T. I. Malinin, Robert Zeppa, W. R. Drucker, and A. B. Callahan. New York, Grune and Stratton, 1974.
46.Lambertsen, C. J.; Kough, R. H.; Cooper, D. Y.; Emmel, G. L.;Loeschke, H. H.; and Schmidt, F.: Oxygen Toxicity. Effects in Man of Oxygen Inhalation at 1 and 3.5 Atmospheres upon Blood Gas Transport, Cerebral Circulation and Cerebral Metabolism. J. Appl. Physiol., 5: 471- 486, 1953.
47. Lancourt, J. E.; Gilbert, M. S.; and Posner, M. A.: Management of Bleeding and Associated Complications of Hemophilia in the Hand and Forearm. J. Bone and Joint Surg., 59-A: 451- 460,June 1977.
48.Lozman, Harvey, and Robbins, Herman: Injury to the Superior Gluteal Artery as a Complication of Total Hip-Replacement Arthroplasty. A Case Report. J. Bone and Joint Surg., 65-A: 268-269,Feb. 1983.
49.McLaren, A. C.; Ferguson, J. H.; and Miniaci, A.: Crush Syndrome Associated with Use of the Fracture-Table. A Case Report. J. Bone and Joint Surg., 69-A: 1447-1449, Dec. 1987.
50.McQuillan, W. M., and Nolan, B.: Ischaemia Complicating Injury. A Report of Thirty-seven Cases. J. Bone and Joint Surg.,50-B(3): 482-492, 1968.
51.Margolies, M. N.; Ring, E. J.; Waltman, A. C.; Kerr, W. S., Jr.; and Baum, Stanley: Arteriography in the Management of Hemorrhage from Pelvic Fractures. New England J. Med., 287: 317-321, 1972.
52.Marsman, J. W.; Schilstra, S. H.; and Van Leeuwen, H.:Angiography and Embolization of the Corona Mortis (Aberrant Obturator Artery). A Source of Persistent Bleeding. ROFO, 141: 708-710, 1984.Matsen, F. A., III: Compartmental Syndrome. An Unified Concept. Clin. Orthop., 113: 8-14, 1975.
53. Matsen, F. A., III: Compartmental Syndromes. New York, Grune and Stratton, 1980.
54..Matsen, F. A., III; Winquist, R. A.; and Krugmire, R. B.,Jr.: Diagnosis and Management of Compartmental Syndromes. J. Bone and Joint Surg., 62-A: 286-291, March 1980.
55.Matsen, F. A., III; Krugmire, R. B., Jr.; and King, R. V.:Increased tissue pressure and its effects on muscle oxygenation in level and elevated human limbs. Clin. Orthop., 144: 311- 320, 1979.
56.Matsen, F. A., III; Mubarak, S. J.; and Rorabeck, C. H.: A practical approach to compartmental syndromes. In Instructional Course Lectures, The American Academy of Orthopaedic Surgeons. Vol.32, pp. 88-113. St. Louis, C. V. Mosby, 1983.
57.Matsen, F. A., III; Mayo, K. A.; Sheridan, G. W.; and Krugmire, R. B., Jr.: Monitoring of intramuscular pressure. Surgery,79: 702-709, 1976.
58.Miller, R. J.: Compartment syndromes. In Surgery of the Musculoskeletal System, edited by C. McC. Evarts. Ed. 2, vol. 1, pp. 605-631. New York, Churchill Livingstone, 1990.
59.Moed, B. R., and Fakhouri, A. J.: Compartment syndrome after low-velocity gunshot wounds to the forearm. J. Orthop. Trauma, 5:134-137, 1991.
60.Moed, B. R., and Strom, D. E.: Compartment syndrome after closed intramedullary nailing of the tibia: a canine model and report of two cases. J. Orthop. Trauma, 5: 71-77, 1991.
61.Moore, M. R.; Garfin, S. R.; and Hargens, A. R.: Compartment Syndrome of the Thigh Complicating Surgical Treatment of Ipsilateral Femur and Ankle Fractures. J. Orthop. Trauma, 1: 71-73, 1987.
62.Moreno, Christopher; Moore, E. E.; Rosenberger, Alan; and Cleveland, H. C.: Hemorrhage Associated with Major Pelvic Fracture:A Multispecialty Challenge. J. Trauma, 26: 987-994, 1986.
63.Mortensen, W. W.; Hargens, A. R.; Gershuni, D. H.; Crenshaw,A. G.; Garfin, S. R.; and Akeson, W. H.: Long-Term Myoneural Function after an Induced Compartment Syndrome in the Canine Hindlimb. Clin. Orthop., 195: 289-293, 1985.
64.Mucha, Peter, Jr., and Welch, T. J.: Hemorrhage in MajorPelvic Fractures. Surg. Clin. North America, 68: 757-773, 1988Owen, C. A.;
65.Mubarak, S. J., and Hargens, A. R.: Compartment Syndromes and Volkmann's Contracture. Philadelphia, W. B. Saunders, 1981.
66.Mubarak, Scott, and Owen, C. A.: Compartmental Syndrome and Its Relation to the Crush Syndrome: A Spectrum of Disease. A Review of 11 Cases of Prolonged Limb Compression. Clin. Orthop.,113: 81-89, 1975.
67.Mubarak, S. J.; Hargens, A. R.; Owen, C. A.; Garetto, L. P.; and Akeson, W. H.: The Wick Catheter Technique for Measurement of Intramuscular Pressure. A New Research and Clinical Tool. J. Bone and Joint Surg., 58-A: 1016-1020, Oct. 1976.
68.Mubarak, S. J.; Owen, C. A.; Hargens, A. R.; Garetto, L. P.; and Akeson, W. H.: Acute Compartment Syndromes: Diagnoses and Treatment with the Aid of the Wick Catheter. J. Bone and Joint Surg., 60-A: 1091-1095, Dec. 1978.
69.Mubarak, S. J.; Hargens, A. R.; Rutherford, Ladd; Garetto, L. P.; and Akeson, H.: Intramuscular pressures with limb compression. Clarification of the pathogenesis of the drug-induced muscle-compartment syndrome. New England J. Med., 300:1169-1172, 1979.
70. Neviaser, R. J.; Adams, J. P.; and May, G. I.: Complications of Arterial Puncture in Anticoagulated Patients. J. Bone and Joint Surg., 58-A: 218-220, March 1976.
71. Owen, C. A.; Woody, P. R.; Mubarak, S. J.; and Hargens, A. R.: Gluteal Compartment Syndromes. A Report of Three Cases and Management Utilizing the Wick Catheter. Clin. Orthop., 132:57-60, 1978.
72.Panetta, Thomas; Sclafani, S. J. A.; Goldstein, A. S.;Phillips, T. F.; and Shaftan, G. W.: Percutaneous Transcatheter Embolization for Massive Bleeding from Pelvic Fractures. J. Trauma,25: 1021-1029, 1985.
73.Patman, R. D., and Thompson, J. E.: Fasciotomy in Peripheral Vascular Surgery. A Report of 164 Patients. Arch. Surg., 101: 663-670, 1970.Reneman, R. S.: The Anterior and the Lateral Compartment Syndrome of the Leg. The Hague, Mouton, 1968.
74.Petrik, M. E.; Stambough, J. L.; and Rothman, R. H.:Posttraumatic Gluteal Compartment Syndrome. A Case Report.Clin. Orthop., 231: 127-129, 1988.
75.Rorabeck, C. H.: The treatment of compartment syndromes of the leg. J. Bone and Joint Surg., 66-B(1): 93-97, 1984.
76.Rorabeck, C. H., and Clarke, K. M.: The pathophysiology of the anterior tibial compartment syndrome: an experimental investigation. J. Trauma, 18: 299-304, 1978.
77.Rorabeck, C. H.; Castle, G. S. P.; Hardie, R.; and Logan, J.: Compartmental pressure measurements: an experimental investigation using the slit catheter. J. Trauma, 21: 446-449, 1981.
78.Reneman, R. S.: The Anterior and Lateral Compartment Syndrome of the Leg. The Hague, Mouton, 1968.
79.Ryan, N. T.; George, B. C.; Harlow, C. L.; Hiebert, J. M.;and Egdahl, R. H.: Endocrine Activation and Altered Muscle Metabolism after Hemorrhagic Shock. Am. J. Physiol., 233: E 439-E 444, 1977.
80.Sheridan, G. W., and Matsen, F. A., III: Fasciotomy in the Treatment of the Acute Compartment Syndrome. J. Bone and Joint Surg.,58-A: 112-115, Jan. 1977.
81.Saueracker, A. J.; McCroskey, B. L.; Moore, E. E.; and Moore, F. A.: Intraoperative Hypogastric Artery Embolization for Life-Threatening Pelvic Hemorrhage: A Preliminary Report. J. Trauma,27: 1127-1129, 1987.
82.Shiffet, M. W., and Bray, T. J.: Preventing Complications of Interlocked Nailing in Intramedullary Fixation of the Femur.Complicat. Fract. Manage., 2(2): 116-122, 1987.
83.Smith, Kenneth; Ben-Menachem, Yoram; Duke, J. H., Jr.; and Hill, G. L.: The Superior Gluteal: An Artery at Risk in Blunt Pelvic Trauma. J. Trauma, 16: 273-279, 1976.
84.Stock, J. R.; Harris, W. H.; and Athanasoulis, C. A.:The Role of Diagnostic and Therapeutic Angiography in Trauma to the Pelvis. Clin. Orthop., 151: 31-40, 1980.
85. Strauss, M. B.; Hargens, A. R.; Gershuni, D. H.; Greenberg, D. A.; Crenshaw, A. G.; Hart, G. B.; and Akeson, W. H.: Reduction of Skeletal Muscle Necrosis Using Intermittent Hyperbaric Oxygen in a Model Compartment Syndrome. J. Bone and Joint Surg.,65-A: 656-662,June 1983.
85. Styf, J. R.; Crenshaw, Albert; and Hargens, A. R.:Intramuscular pressures during exercise. Comparison of measurements with and without infusion. Acta Orthop. Scandinavica, 60: 593- 596,1989.
86.Tarlow, S. D.; Achterman, C. A.; Hayhurst, John; and Ovadia, D. N.: Acute Compartment Syndrome in the Thigh Complicating Fracture of the Femur. A Report of Three Cases. J. Bone and Joint Surg., 68-A:1439-1443, Dec. 1986.
87.Teasdale, G., and Jennett, B.: Assessment of Coma and Impaired Consciousness. A Practical Scale. Lancet, 2: 81, 1974.
88.Whitesides, T. E., Jr.; Harada, Hiroshi; and Morimoto, Kazuo:Compartment Syndromes and the Role of Fasciotomy, Its Parameters and Techniques. In Instructional Course Lectures, The American Academy of Orthopaedic Surgeons. Vol. 26, pp. 179-196. St. Louis, C. V. Mosby,1977.
89.Whitesides, T. E., Jr.; Haney, T. C.; Morimoto, Kazuo; and Harada, Hiroshi: Tissue Pressure Measurements as a Determinant for the Need of a Fasciotomy. Clin. Orthop., 113: 43-51, 1975.
90.Willhoite, D. R., and Moll, J. H.: Early Recognition and Treatment of Impending Volkmann's Ischemia in the Lower Extremity. Arch. Surg., 100: 11-16, 1970.
91.Volkmann, Richard: Die Ischaemischen Muskellahmungen und-Kontrakturen. Zentralbl. Chir., 8: 801-805, 1881.
92.Vukanovic, S.; Hauser, H.; and Wettstein, P.: CT Localization of Myonecrosis for Surgical Decompression. Am. J. Roentgenol., 135:1298-1299, 1980.
94.Yellin, A. E.; Lundell, C. J.; and Finck, E. J.: Diagnosis and Control of Posttraumatic Pelvic Hemorrhage. Transcatheter Angiographic Embolization Techniques. Arch. Surg., 118: 1378- 1383,1983.
95. Zweifach, S. S.; Hargens, A. R.; Evans, K. L.; Smith, R. K.; Mubarak, S. J.; and Akeson, W. H.: Skeletal Muscle Necrosis in Pressurized Compartments Associated with Hemorrhagic Hypotension. J. Trauma, 20: 941-947, 1980.


Αποστολή Ερωτήσεων και Σχολίων.Aπαντήσεις των Συγγραφέων και Συζήτηση